Varför frikopplar vi inte finanssystemet från ekonomin helt och hållet?

Termen “frikoppling” är mycket populär bland politiker och ekonomer. Alla talar om att frikoppla den ekonomiska tillväxten från naturkonsumtionen, även om det är svårt att föreställa sig hur detta skulle kunna fungera för närvarande.

Man skulle lika gärna kunna tänka sig att frikoppla den globala ekonomin från det finansiella systemet. När allt kommer omkring är det finansiella systemet orsaken till den ekonomiska tillväxten eftersom räntor måste intjänas. Efter en frikoppling skulle tillväxt därför inte längre vara nödvändig.

Förutsättningen är att ekonomin inte slutar producera. Men eftersom det bara är människor som arbetar i den globala ekonomin kommer detta inte att ske. Detta beror på att arbete är en egenskap som skiljer oss från djur. Denna egenskap försvinner inte om man frikopplar systemen. Så det som människor behöver dagligen kommer att fortsätta att produceras. Det är trots allt vad allt handlar om. Och det skulle vara mycket mindre än vad som produceras i dag för att skapa tillväxt. Detta skulle leda till att de långsiktiga klimatmålen uppnås omedelbart och att naturresurserna exploateras i mycket mindre utsträckning.

För femtio år sedan hade det finansiella systemet rätt att existera. Men i dag kan man producera i realtid, dvs. man kan koppla försäljningshyllan direkt till fabriken via Internet. På så sätt skulle man verkligen bara producera det som behövs.

Särskilt i det globala Norden lever vi i dag i överflöd, varför marknaden inte längre är nödvändig som fördelningsinstrument. I dag skulle det vara viktigt att det som produceras fördelas rättvist. Marknaden och pengar är de mest olämpliga verktygen för detta. Vi ser detta tydligt i den ständigt ökande ojämlikheten i världen.

Det finansiella systemet har inget materiellt värde alls, det är en rent symbolisk storhet med vilken man försöker representera varors värde. Efter att ha frikopplat sig från ekonomin skulle denna symboliska kvantitet helt enkelt kunna försvinna utan att påverka varornas verkliga värde negativt.

En utlösande faktor för denna process skulle kunna vara ett globalt avskaffande av skulderna. I tysthet önskar nästan hela mänskligheten detta. En familj med fyra personer i Sverige har redan en statsskuld på över 50 000 euro. Den största effekten skulle dock vara att skapa rättvisa mellan det globala nord och det globala syd. Man skulle bara behöva ta initiativ till en global folkomröstning för att avskaffa alla skulder. Detta skulle inte ens kosta mycket, muntlig information skulle förmodligen räcka.

Men vad skulle hända om man helt enkelt avskaffade alla pengar samtidigt som skulden? Då skulle du få allting gratis. Borgenären skulle också få allting gratis, precis som miljardären eller den hemlösa personen. Det finns alltså ingen nackdel alls. För ingen!

Jag tror att “frikopplingen av ekonomin och det finansiella systemet” skulle vara ett förslag som skulle kunna läggas fram för politikerna och som säkert skulle kunna diskuteras. Detta skulle kunna göras inom ett år, så det är en kortsiktig lösning på de största globala problemen med klimatförändringar och ojämlikhet.

FAQ

Gratis nedladdning av boken “The simple economy”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *