Christus zal met Pasen opgewekt worden

Jezus riep de kinderen.

En de kinderen en jongeren over de hele wereld gaan deze dagen naar buiten en roepen om hulp en steun voor een goede toekomst van onze aarde (http://fridaysforfuture.nl/).

Wij christenen kunnen ze begrijpen. Ze willen de wereld veranderen en we moeten hun daarmee helpen.    

Ze willen precies wat ook paus Franciscus wil. Ze willen, dat het huidige economische systeem, dat geen rekening houdt met onze Moeder Aarde, zich verandert ten goede (Laudato si).

Er is nu genoeg voor iedereen in de wereld als wij eerlijk delen. Zoals Christus dat wilde.

Er zijn goede voorbeelden van samenwerkingsprojecten die zonder commercieel belang werken:
Wikipedia, die iedereen gebruikt om kennis te verzamelen.
WordPress, tegenwoordig het meest gebruikte systeem voor websites.
Beiden worden wereldwijd gebruikt en ze zijn gratis doordat mensen ze bewerken,die ervan genieten.

Er zijn voorbeelden zoals de levering van biologisch en regionaal voedsel of studentenhulp zonder een commerciële achtergrond en projecten voor de gezamenlijke bouw en het beheer van huizen, vrij van prijsuitstorting.

Er zijn concrete voorbeelden onder de term „Commons“ op internet.

Wij als Kerk kunnen de kinderen en jongeren helpen bij hun zoektocht naar vernieuwing. De kerk heeft ook voldoende macht om de politiek te beïnvloeden, de klimaatbelasting in te voeren die de jongeren eisen.

Maak dit tot boodschap voor Pasen!

Laat een levende Christus herrijzen!

Vul de nieuwe wijn in nieuwe wijnzakken!